Zámek Štiřín

Adresa:
Ringhofferova 711
Kamenice
Středočeský kraj > Kulturní akce Praha-východ

Pocátkem 13. století byla nedaleko od tehdejších osad, pár kilometru severozápadne, vystavena tvrz, kde roku 1562 nocoval král Maxmilián pri své první panovnické ceste do Prahy. Po 30leté válce došlo k prestavbe na zámek se zahradou a za hrabecího rodu Salm-Reifferscheid byl roku 1750 objekt prestaven na vznosné trojkrídlé jednopatrové pozdne barokní sídlo, jehož stredové krídlo ústí mohutným schodištovým rizalitem s balkonem do cestného dvora tvoreného bocními krídly, z nichž k severozápadnímu je pripojena obdélná kaple prostupující celou výšku budovy. Zahradní prucelí zámku má otevrené dvouramenné francouzské schodište zdobené kamennými vázami, jejichž autorem je prof. Suchanda, soucastník Jana Myslbeka. Alegorie Jaro, Léto, Podzim, Zima pocházejí z dílny Matyáše Brauna. Z puvodní tvrze se zachovaly 3 klenuté místnosti v prízemí.

Roku 1822 získává panství Štirín se zámkem kníže Rohan a o devet let pozdeji hrabe Nostic-Rheinek, behem jehož pusobení došlo k dalším stavebním úpravám. Roku 1870 koupil Štirín s panstvím a s Popovicemi medikovec a kotlár František Riegenhoffer z Kamenice, jehož rod vlastnil zámek až do roku 1945. Behem tohoto období došlo k poslední prestavbe zámku v pozdne barokním stylu, predevším severního krídla a vstupní cásti a je zavedeno elektrické osvetlení.

Historicky nejcennejší a nejzachovalejší místnosti v zámeckém interiéru jsou v prvním patre. Dnes slouží jako konferencní sály a salonky pro hosty. V letech 1985 - 1993 byla památka zcela mimorádným zpusobem rehabilitována a úpravy byly provádeny vyjímecne citlive se zámerem hotelového využití.

Kulturní akce- Zámek Štiřín:

Strana:
<< < > >>

Strana:
<< < > >>